Đang tải...

Padyasaṅgraha

Poetical anthology

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navala Kiśora , 1878
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Tóm tắt:Poetical anthology
Mô tả sách:Lithographed ed. - Compiled by Hanumānaprasāda. - In Hindi
Mô tả vật lý:48 p. 25 cm