Παραπομπή APA

Ibn-al-Ǧazarī, M. I. (1877). al-Ḥiṣn al-ḥaṣin maʿa šarḥihi al-ʿArabī wa-al-Fārisī al-Ḥirz aṯ-ṯamīn wa-al-Ḥirz al-waṣīn [sic]. Lakhnaʾū: Nawalkišor.

Παραπομπή Chicago Style

Ibn-al-Ǧazarī, Muḥammad Ibn-Muḥammad. Al-Ḥiṣn Al-ḥaṣin Maʿa Šarḥihi Al-ʿArabī Wa-al-Fārisī Al-Ḥirz Aṯ-ṯamīn Wa-al-Ḥirz Al-waṣīn [sic]. Lakhnaʾū: Nawalkišor, 1877.

Παραπομπή MLA

Ibn-al-Ǧazarī, Muḥammad Ibn-Muḥammad. Al-Ḥiṣn Al-ḥaṣin Maʿa Šarḥihi Al-ʿArabī Wa-al-Fārisī Al-Ḥirz Aṯ-ṯamīn Wa-al-Ḥirz Al-waṣīn [sic]. Lakhnaʾū: Nawalkišor, 1877.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.