Đang tải...

Dīvān-i Ṣāʼib

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ṣaʾib Tabrīzī, Muḥammad ʿAlī (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kishawr , 1873
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:4, 152, [2] p. 24 cm