Trích dẫn APA

Muḥammad Ahl Allāh ibn Shāh ʿAbd al-Raḥīm. (1873). Risālah-yi cār bāb. Lakhnaʼū: Munshī Naval Kishor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Muḥammad Ahl Allāh ibn Shāh ʿAbd al-Raḥīm. Risālah-yi Cār Bāb. Lakhnaʼū: Munshī Naval Kishor, 1873.

Trích dẫn MLA

Muḥammad Ahl Allāh ibn Shāh ʿAbd al-Raḥīm. Risālah-yi Cār Bāb. Lakhnaʼū: Munshī Naval Kishor, 1873.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.