Đang tải...

Mat̤laʿ al-ʿajāʼib :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Haravī, Amīn al-Dīn (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: Lakhnaʼū : Munshī Naval Kishor , 1873
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Translated into Urdu by Mahdī ʿAlīḵẖān
Mô tả vật lý:304 p. ill 30 cm