Đang tải...

Maslak al-muttaqīn :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Bukhārī, Allāh Yār Khān
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakʹhnaw : Nawalkishawr , 1873
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:2, 630, [2] p. 25 cm.