Trích dẫn APA

Aḥmad, A. (1872). Kīmiyā-yi ḥikmat. Lakhnaʼū: Munshī Naval Kishor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Aḥmad, Auḥad-ad-Dīn. Kīmiyā-yi Ḥikmat. Lakhnaʼū: Munshī Naval Kishor, 1872.

Trích dẫn MLA

Aḥmad, Auḥad-ad-Dīn. Kīmiyā-yi Ḥikmat. Lakhnaʼū: Munshī Naval Kishor, 1872.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.