Đang tải...

Zīnat-i anjuman :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ʿAbdurraḥmān Sayyid (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʼū : Munshī Naval Kishor , 1867
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Poetry
Mô tả vật lý:43 p. 28 cm