Đang tải...

Jabr va muqābalah : Ḥiṣṣah-yi 2

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Vaṃśīdhara Pandita (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʼū : Munshī Naval Kishor , 1865
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:jisko Panḍit Bansī Dhar ne bi-iʿānat-i Panḍit Mohan Lāl tālīf kiyā
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:In Urdu
Mô tả vật lý:156 p. 21 cm