Trích dẫn APA

Vaṃśīdhara Pandita. (1865). Jabr va muqābalah. Lakhnaʼū: Munshī Naval Kishor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Vaṃśīdhara Pandita. Jabr Va Muqābalah. Lakhnaʼū: Munshī Naval Kishor, 1865.

Trích dẫn MLA

Vaṃśīdhara Pandita. Jabr Va Muqābalah. Lakhnaʼū: Munshī Naval Kishor, 1865.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.