Đang tải...

Rāmāyaṇa :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tulasīdāsa (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Awadhi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1910
Phiên bản:6. bāra
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Tulasīdāsajī viracita
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Poetry. - Includes Lavakuśakāṇḍa. - In Hindi
Mô tả vật lý:4, 10, 9, 692 p. ill 28 cm