Đang tải...

Gītagovindādarśa : arthāt Rāyacanda Nāgara-kṛta Gītagovinda saṃskṛta kā bhāṣā-pratibiṃba

Gedicht über die Liebe zwischen Kṛṣṇa und Rādhā

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jayadeva
Tác giả khác: Rāyacanda Nāgara (Người bình luận, Komment.)
Định dạng: Online Resource Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Sanskrit
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora Presa , 1926
Phiên bản:Dasavīṃ bāra
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilm-Ausg.: Gītagovindādarśa
Druckausg.: Gītagovindādarśa
Miêu tả
Tóm tắt:Gedicht über die Liebe zwischen Kṛṣṇa und Rādhā
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Sanskrit und Hindi.
Mô tả vật lý:112 S.