Đang tải...

Śrīrāmastavarājaḥ : prātarnivedanakārikā-daśāvatārastotra-catuḥślokībhāgavata-Śivadvādaśajyotirliṇgā-sametaḥ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Online Resource Sách
Ngôn ngữ:Sanskrit
Được phát hành: Lucknow : Newul Kishore Press , 1898
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Druckausg.: Śrīrāmastavarājaḥ
Miêu tả
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Sanskrit.
Mô tả vật lý:23 S. 21 cm