Đang tải...

Gulzār-i Ibrāhīm

A Poem on the Life of Ibrāhīm ibn Adham, King of Balk̲h̲

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ḥasan, Muḥammad Abūlḥasan Maulvī, of Kandhla (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Cawnpore : Munshi Naval Kishore , 1876
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Muḥammad Abūlḥasan Ḥasan
Provenance:British Library / Asia, Pacific & Africa Collections
Miêu tả
Tóm tắt:A Poem on the Life of Ibrāhīm ibn Adham, King of Balk̲h̲
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu
Mô tả vật lý:76 S.