Đang tải...

Śrīrāmavyāhotsava :

Gedicht über die Hochzeit von Rāma und Sītā

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Śukla, Mahādeva
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Sanskrit
Braj
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1899
Phiên bản:2. bāra
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Rāmavyāhotsava
Ghi chú tác giả:Kaviśaṃkara prasiddha nāmaka Mahādevasukula racita
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Gedicht über die Hochzeit von Rāma und Sītā
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Sanskrit und Braj.
Mô tả vật lý:171 S. Ill.