Đang tải...

Phūlvatī ʿurf Sundar Šāntā Santatī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Āsī, ʿAbd-al-Bārī (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1921
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:az taṣnīf-i ʿAbd-al-Bārī Āsī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu. - 4 Bde. in 1 Bd
Mô tả vật lý:Getr. Zählung (152, 172, 172, 166 S.) 22 cm