Đang tải...

Šabīh-i Aḥmadī :

Long poem of praise to the Prophet Muhammad (naʿt)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ḥasan H̱ān, Muḥammad Jamāl-ad-Dīn (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Kānpūr : Naval Kišor , 1896
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Šabīh-i Aḥmadī
Ghi chú tác giả:muṣannafah-i Maulānā Muḥammad Jamāl-ad-Dīn Ḥasan H̱ān
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Long poem of praise to the Prophet Muhammad (naʿt)
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:48 S.