Đang tải...

Srīmad Omānpat Digbīje :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kākorvī, Lāljī Munšī
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1873
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Munšī Lāljī Kākorvī
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu.
Mô tả vật lý:46 S.