Φορτώνει......

Risāla-i maʿrifat as-sulūk : risāla-i ʿazīz al-wuǧūd kih dar wāšigāfī-i nikāt-i maʿārif-i taṣawwuf wa sulūk bī hamtā wa bī naẓīr ast yaʿnī šarḥ-i iršād-i Ḥaḍrat Amīr al-Muʾminīn Ḥaidar Karrār man ʿaraf nafsah faqad ʿaraf rabbah dāfiʿ-i raib wa šukūk

Treatise on issues of Sufi doctrine and practice by an early sixteenth-century mystic of the Chishtiyya order on the Deccan

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Čištī, Maḥmūd Ḫuš Zabān
Μορφή: Μικροφίλμ Βιβλίο
Γλώσσα:Persian
Έκδοση: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1898
Έκδοση:[2. bār]
Θέματα:
Σχετικά τεκμήρια:Druckausgabe u.d.T.: Maʿrifat as-sulūk
Σημειώσεις συγγραφέα:az taṣnīf-i Šāh Šaiḫ Maḥmūd Ḫuš Zabān Čištī
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Περιγραφή
Περίληψη:Treatise on issues of Sufi doctrine and practice by an early sixteenth-century mystic of the Chishtiyya order on the Deccan
Περιγραφή τεκμηρίου:In arab. Schrift, Persisch. - "...ba-ʿālī himmatī-i...Munšī Prāg Narāyin Ṣāḥib mālik-i maṭbaʿ..."--colophon.
Φυσική περιγραφή:104 S.