Đang tải...

Nālah-i ʿāṣim : ẕaẖīrah-i barakat-i maʿdan-i saʿādat bayān-i vilādat-i šāfiʿ-i umam-i Muḥammad Muṣt̤afā

A short devotional-hagiographical account of the birth of the Prophet Muhammad with much embedded poetry, mostly the author's elaboration on popular odes (naʿt and manqabat)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1887
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Nālah-i ʿāṣim
Ghi chú tác giả:muṣannafah-i Maulavī ʿAbd-al-Ḥalīm
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:A short devotional-hagiographical account of the birth of the Prophet Muhammad with much embedded poetry, mostly the author's elaboration on popular odes (naʿt and manqabat)
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - With some of the poems in Persian and Arabic
Mô tả vật lý:58 S.