Trích dẫn APA

Shakespeare, W., & Aḥsānallāh, M. (1890). Veronā ke do šarīfzāde: Yih Angrezī kitāb Ṭels frām Sikspīr kī majmūʿah-i afsānah-i dilpaẕīr .. Kānpūr: Naval Kišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Shakespeare, William, và Muḥammad Aḥsānallāh. Veronā Ke Do Šarīfzāde: Yih Angrezī Kitāb Ṭels Frām Sikspīr Kī Majmūʿah-i Afsānah-i Dilpaẕīr .. Kānpūr: Naval Kišor, 1890.

Trích dẫn MLA

Shakespeare, William, và Muḥammad Aḥsānallāh. Veronā Ke Do Šarīfzāde: Yih Angrezī Kitāb Ṭels Frām Sikspīr Kī Majmūʿah-i Afsānah-i Dilpaẕīr .. Kānpūr: Naval Kišor, 1890.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.