Trích dẫn APA

Kambalpoš, Y. H. (1898). ʿAjāʾibāt-i farhang: Tārīẖ-i Yūsufī. Lakhnaʾū: Navalkišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Kambalpoš, Yūsuf H̱āṉ. ʿAjāʾibāt-i Farhang: Tārīẖ-i Yūsufī. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1898.

Trích dẫn MLA

Kambalpoš, Yūsuf H̱āṉ. ʿAjāʾibāt-i Farhang: Tārīẖ-i Yūsufī. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1898.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.