Trích dẫn APA

ʿAlī, S. (1869). Z̤īyā al-baṣāʾir fī ẕikr al-īmān va al-kabāʾir. Kānpūr: Naval Kišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

ʿAlī, Šaukat. Z̤īyā Al-baṣāʾir Fī Ẕikr Al-īmān Va Al-kabāʾir. Kānpūr: Naval Kišor, 1869.

Trích dẫn MLA

ʿAlī, Šaukat. Z̤īyā Al-baṣāʾir Fī Ẕikr Al-īmān Va Al-kabāʾir. Kānpūr: Naval Kišor, 1869.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.