Đang tải...

Gulistān kī kahāniyāṉ :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Saʿdī (Tác giả)
Tác giả khác: Nūrānī, Amīr Ḥasan (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1958
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:mutarjim Amīr Ḥasan Nūrānī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu
Mô tả vật lý:64 S.