Trích dẫn APA

Saʿdī, & Nūrānī, A. H. (1958). Gulistān kī kahāniyāṉ. Lakhnaʾū: Navalkišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Saʿdī, và Amīr Ḥasan Nūrānī. Gulistān Kī Kahāniyāṉ. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1958.

Trích dẫn MLA

Saʿdī, và Amīr Ḥasan Nūrānī. Gulistān Kī Kahāniyāṉ. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1958.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.