Đang tải...

Hāḏa al-Ǧawšan aṣ-ṣaġīr :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Urdu
Được phát hành: [Lakhnaʾū] : Nawalkišūr , [1871?]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Hāḏa al-Ǧawšan aṣ-ṣaġīr
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Arabisch und Urdu. - Lithographed. - In Arabic with interlinear Urdu translation. - Mit weiteren Titelvarianten im Buch.
Mô tả vật lý:40 S. 23 cm