Đang tải...

Fareb-i nairang aur Fareb-i vafā :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ʿĀšiq, ʿĀšiq Ḥusain Saiyid (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , [ca. 1900]
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Saiyid ʿĀšiq Ḥusain ʿĀšiq
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu. - Enth. "Fareb-i vafā"
Mô tả vật lý:84 S.