Đang tải...

Fasānah-i ʿajāʾib

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rajab ʻAlī Beg Surūr (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1882
Phiên bản:[2. bār]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Fasānah-i ʿajāʾib
Ghi chú tác giả:taṣnīf-i Mirzā Rajab ʿAlī Beg Surūr
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:98 S.