Đang tải...

Fasānah-i Lārans va Rūth :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Reynolds, George W. M.
Tác giả khác: Amīr Ḥasan (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
English
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 19XX
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Jī Ḍabalyū Em Renālḍs. Tarjumah-i Muḥammad Amīr Ḥasan
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu. - Roman.