Trích dẫn APA

Amīr ʿAlī Malīḥābādī, S., & Muḥammad Abū-al-Ḥasan Farīdābādī Dihlavī. Jāmiʿ al-aḥkām fī fiqh al-islām. Lakhnaʾū: Naval Kišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Amīr ʿAlī Malīḥābādī, Saiyid, và Muḥammad Abū-al-Ḥasan Farīdābādī Dihlavī. Jāmiʿ Al-aḥkām Fī Fiqh Al-islām. Lakhnaʾū: Naval Kišor.

Trích dẫn MLA

Amīr ʿAlī Malīḥābādī, Saiyid, và Muḥammad Abū-al-Ḥasan Farīdābādī Dihlavī. Jāmiʿ Al-aḥkām Fī Fiqh Al-islām. Lakhnaʾū: Naval Kišor.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.