Παραπομπή APA

Amīr ʿAlī Malīḥābādī, S., & Muḥammad Abū-al-Ḥasan Farīdābādī Dihlavī. Jāmiʿ al-aḥkām fī fiqh al-islām. Lakhnaʾū: Naval Kišor.

Παραπομπή Chicago Style

Amīr ʿAlī Malīḥābādī, Saiyid, και Muḥammad Abū-al-Ḥasan Farīdābādī Dihlavī. Jāmiʿ Al-aḥkām Fī Fiqh Al-islām. Lakhnaʾū: Naval Kišor.

Παραπομπή MLA

Amīr ʿAlī Malīḥābādī, Saiyid, και Muḥammad Abū-al-Ḥasan Farīdābādī Dihlavī. Jāmiʿ Al-aḥkām Fī Fiqh Al-islām. Lakhnaʾū: Naval Kišor.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.