Đang tải...

Kulliyāt-i Ġālib

Gedichte Ġālibs in Persisch mit Kommentar in Urdu

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ġālib, Mīrzā Asadallāh H̱ān (Tác giả)
Tác giả khác: Nūrānī, Amīr Ḥasan (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : (Rājah) Rām Kumār Pres , 1968
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Kulliyāt-i Ġālib
Ghi chú tác giả:murattib Amīr Ḥasan Nūrānī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Gedichte Ġālibs in Persisch mit Kommentar in Urdu
Mô tả sách:In arab. Schr., pers. mit Kommentar in Urdu
Mô tả vật lý:722, 24 S.