APA Citation

Maḫdūm Saʿd-al-Millīya wa ad-Dīn, & Muḥammad Irtiḍā ʿAlīḫān. (1885). Fawāʾid-i saʿdīya: Intiḫāb-i Maǧmaʿ as-sulūk. Lakhnaʾū: Nawalkišūr.

Chicago Style Citation

Maḫdūm Saʿd-al-Millīya wa ad-Dīn, and Muḥammad Irtiḍā ʿAlīḫān. Fawāʾid-i Saʿdīya: Intiḫāb-i Maǧmaʿ As-sulūk. Lakhnaʾū: Nawalkišūr, 1885.

MLA Citation

Maḫdūm Saʿd-al-Millīya wa ad-Dīn, and Muḥammad Irtiḍā ʿAlīḫān. Fawāʾid-i Saʿdīya: Intiḫāb-i Maǧmaʿ As-sulūk. Lakhnaʾū: Nawalkišūr, 1885.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.