Trích dẫn APA

(1909). Inšā-i Fāʾiq ([15. martaba].). Lakhnaʾū: Nawalkišūr.

Trích dẫn kiểu Chicago

Inšā-i Fāʾiq. [15. martaba]. Lakhnaʾū: Nawalkišūr, 1909.

Trích dẫn MLA

Inšā-i Fāʾiq. [15. martaba]. Lakhnaʾū: Nawalkišūr, 1909.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.