Trích dẫn APA

Narāʾin, S. P., & Amīn-ad-Dīn Munšī. (1958). Mufīd al-inšāʾ: Yaʿnī zabān-i Urdū ke alqāb va ādāb va t̤arz-i taḥrīr-i ẖut̤ūt̤ va ruqʿāt va ġairah sikhāne kī kitāb (17. bār.). Lakhnaʾū: (Rājah) Rām Kumār Pres.

Trích dẫn kiểu Chicago

Narāʾin, Šīv Panḍit, và Amīn-ad-Dīn Munšī. Mufīd Al-inšāʾ: Yaʿnī Zabān-i Urdū Ke Alqāb Va Ādāb Va T̤arz-i Taḥrīr-i H̱ut̤ūt̤ Va Ruqʿāt Va Ġairah Sikhāne Kī Kitāb. 17. bār. Lakhnaʾū: (Rājah) Rām Kumār Pres, 1958.

Trích dẫn MLA

Narāʾin, Šīv Panḍit, và Amīn-ad-Dīn Munšī. Mufīd Al-inšāʾ: Yaʿnī Zabān-i Urdū Ke Alqāb Va Ādāb Va T̤arz-i Taḥrīr-i H̱ut̤ūt̤ Va Ruqʿāt Va Ġairah Sikhāne Kī Kitāb. 17. bār. Lakhnaʾū: (Rājah) Rām Kumār Pres, 1958.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.