Đang tải...

Mas̱navī-i Saʿdain

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ali, Muhammad (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1870
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Muḥammad ʿAlī ʿurf Muḥammad Baẖš
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu. - Gedichte: Mas̱navī
Mô tả vật lý:32 S.