Đang tải...

Dīvān-i Ġālib :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ġālib, Mīrzā Asadallāh H̱ān
Tác giả khác: Nūrānī, Amīr Ḥasan
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Rām Kumār Pres Buk Ḍipo vāris̱-i Naval Kišor Pres Buk Ḍipo , 1960
Phiên bản:48. bār
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Mirza Asadallāh H̱ān Ġālib. Az Saiyid Amīr Ḥasan Nūrānī
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - Nebentitel über den Seiten: "Dīvān-i Ġālib urdū". - Gedichtsammlung. - HDBSSA: S. 65-80, 97-112 fehlen.
Mô tả vật lý:158 S.