Đang tải...

Dīnī bāteṉ

Islamischer Religionsunterricht für Kinder

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ḥasan, Anvār al- (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , [ca. 1900]
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Anvār al-Ḥasan Faz̤l
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Islamischer Religionsunterricht für Kinder
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu und arab. - 3 Bde. in 1 Bd
Mô tả vật lý:50, 36, 62 S.