Trích dẫn APA

Ḥasan, A. a. (1900). Dīnī bāteṉ. Lakhnaʾū: Navalkišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ḥasan, Anvār al-. Dīnī Bāteṉ. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1900.

Trích dẫn MLA

Ḥasan, Anvār al-. Dīnī Bāteṉ. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1900.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.