Trích dẫn APA

Muḥammad Ismāʿīl. Urdū zabān kī ... kitāb. Lakhnaʾū: Navalkišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Muḥammad Ismāʿīl. Urdū Zabān Kī ... Kitāb. Lakhnaʾū: Navalkišor.

Trích dẫn MLA

Muḥammad Ismāʿīl. Urdū Zabān Kī ... Kitāb. Lakhnaʾū: Navalkišor.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.