Trích dẫn APA

Urdū zabān kī ... kitāb. Lakhnaʾū: Navalkišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Urdū Zabān Kī ... Kitāb. Lakhnaʾū: Navalkišor.

Trích dẫn MLA

Urdū Zabān Kī ... Kitāb. Lakhnaʾū: Navalkišor.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.