Style de citation APA

Muḥammad Ismāʿīl. Urdū zabān kī ... kitāb. Lakhnaʾū: Navalkišor.

Style de citation Chicago

Muḥammad Ismāʿīl. Urdū Zabān Kī ... Kitāb. Lakhnaʾū: Navalkišor.

Style de citation MLA

Muḥammad Ismāʿīl. Urdū Zabān Kī ... Kitāb. Lakhnaʾū: Navalkišor.

Attention : ces citations peuvent ne pas être correctes à 100%.