Đang tải...

Baitāl Pacīsī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Vilā, Maẓhar ʿAlī Ḫān (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Hindi
Được phát hành: Lakhnaʾū : (Rājah) Rām Kumār Pres vāris̱-i Naval Kišor Pres Lakhnaʾū , 1954
Những chủ đề:
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - Verfasser von außerhalb der Vorlage ermittelt. - Translated from Hindi. - Originally published: Lakhnaʾū : Mat̤baʿ-i Munšī Naval Kišor, [18--?]
Mô tả vật lý:64, 3 S.