Đang tải...

Ādarśa-caritra : (eṃglo-varnakyūlara skūloṃ kī kakṣā 6 ke lie)

Kurzbiographien bedeutender Personen für den Schulunterricht

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Siṃha, Śrīdhara (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : (Rājā) Rāmakumara Presa, Bukaḍipo, uttarādhikārī - Navalakiśora Presa , 1952
Phiên bản:5. āvṛtti
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:sampādaka Ṭhākura Śrīdhara Siṃha
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Kurzbiographien bedeutender Personen für den Schulunterricht
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift, Hindi
Mô tả vật lý:92 S. Ill.