Trích dẫn APA

Tulasīdāsa. Rāmāyaṇa. Lakhanaū: Navalkiśora Presa.

Trích dẫn kiểu Chicago

Tulasīdāsa. Rāmāyaṇa. Lakhanaū: Navalkiśora Presa.

Trích dẫn MLA

Tulasīdāsa. Rāmāyaṇa. Lakhanaū: Navalkiśora Presa.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.