Đang tải...

Šarḥ al-waqāya : maʿ ḥāšīya li-'l-čilpī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Maḥbūbī, ʿUbaidallāh Ibn-Masʿūd al- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1908
Phiên bản:3. bār
Những chủ đề:
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, arab. - Verfasser von außerhalb der Vorlage ermittelt. - Titelvariante über den Seiten: "Šarḥ al-waqāya maʿ ḥāšīya čilpī"
Mô tả vật lý:388 S.