Trích dẫn APA

(1900). Haft manzil. [Lakhnaʾū]: Naval Kišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Haft Manzil. [Lakhnaʾū]: Naval Kišor, 1900.

Trích dẫn MLA

Haft Manzil. [Lakhnaʾū]: Naval Kišor, 1900.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.