Đang tải...

Urdū tarjumah-i zād-i ġarīb fārsī :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ʿAlīẖān, Ḥakīm Ṣādiq
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1919
Phiên bản:2. bār
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Ḥakīm Ṣādiq ʿAlīh̲ān
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - Translation from Persian by Ḥakīm Muḥammad Hādī Ḥusain H̲ān Lakhnavī.
Mô tả vật lý:218, 4 S. 26 cm