Đang tải...

Risāla-i tadābīr-i muʿāliǧa-i hiḍā : bīmiṯl wa nādir risāla wa tadābīr wa ʿilāǧ-i marḍ-i wabā hīḍa-i wabāʾī kih hanūz badīn ḫūbī aḥadī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Riḍawī, Afḍal ʿAlī
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1913
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:taʾlīf-i Ǧanāb Ḥakīm Saiyid Afḍal ʿAlī Ṣāḥib Riḍawī ibn Ḥakīm Saiyid Akbar ʿAlī Faiḍābādī
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers. - Nebentitel über den Seiten: "Risāla-i wabāʾiya"
Mô tả vật lý:52 S.