Đang tải...

Tuḥfat al-aḥrār-i Ǧāmī :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ǧāmī, Nūr-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Aḥmad (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1949
Những chủ đề:
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers. mit Anmerkungen auf Urdu
Mô tả vật lý:144 S. 19 cm