Đang tải...

Īsāġūǧī :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Porphyrius
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Persian
Ancient Greek
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišūr , 1914
Phiên bản:2.bār
Những chủ đề:
Provenance:Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, arab. mit persischer Übersetzung. - Verf. von Porphyrius. - Einleitung zu Aristoteles' Kategorien (Categoriae)
Mô tả vật lý:16 S.